COM Hybrid Combiner fuer den Frequenzbereich 698-2700 MHz, DC Durchlass Stecker 2, Anschluss DIN 7/16 female
Andrew Wireless System GmbH

COM Hybrid Combiner fuer den Frequenzbereich 698-2700 MHz, DC Durchlass Stecker 2, Anschluss DIN 7/16 female

Hersteller Art-Nr.: D15T01P31
pei tel Art-Nr.: 7000 00751315