COM gestockter Diplexer fuer den Frequenzbereich DCS 1800/UMTS 2100 MHz, Anschluss DIN 7/16 female
Andrew Wireless System GmbH

COM gestockter Diplexer fuer den Frequenzbereich DCS 1800/UMTS 2100 MHz, Anschluss DIN 7/16 female

Hersteller Art-Nr.: E11F05P81
pei tel Art-Nr.: 7000 00751267